2016

مجموعه فعالیت های ویدئوآرتیست در سال 2016

 

آغاز همکاری ویدئوآرتیست با بی ینال صلح روی کاغذ
اسفند هزار و سیصد و نود و چهار

Final-poster-event-facebook-resize-1038x576.jpg

[ادامه مطلب]
----------------------------------------------------------------------------------------------

نمایش آثار برگزیده جشنواره سوم در ایتالیا "دو مرحله"

بیست و چهارم دی ماه الی چهارم بهمن هزار و سیصد و نود و چهار

photo_2016-01-09_18-26-32_resize.JPG

[ادامه مطلب]
----------------------------------------------------------------------------------------------

نمایشگاه انفرادی الیکا زارعی گالری وصال شیراز (مجموعه آثار نیو مدیا)

بیست و یکم خرداد الی چهاردهم تیر ماه هزار و سیصد و نود و پنج

photo_2017-02-05_12-27-53_resize.JPG

[ادامه مطلب]
----------------------------------------------------------------------------------------------

آغاز همکاری ویدئوآرتیست با گالری وصال

photo_2016-08-10_11-28-30 copy.jpg

[ادامه مطلب]
----------------------------------------------------------------------------------------------

همکاری مجموعه ویدئوآرتیست با بی ینال gnab در شهر گنگجو کره جنوبی و معرفی هنرمندان با موضوع آب​

یازدهم مرداد هزار و سیصد و نود و پنج

 

photo_2016-07-09_10-36-45.jpg
[ادامه مطلب]
----------------------------------------------------------------------------------------------

نمایش آثار منتخب در سومین جشنواره در گالری سیتی سنتر اصفهان

چهاردهم لغایت بیست و یکم مرداد هزار و سیصد و نود و پنج

 

[ادامه مطلب]
----------------------------------------------------------------------------------------------

گردهمایی هنرمندان ویدؤآرتیست در هنرمندسرای آلمن و نمایش آثار food در گردهمایی

 

[ادامه مطلب]
----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

اشتراک در 2016