2015

مجموعه فعالیت های ویدئوآرتیست در سال 2015

 

نمایشگاه گروهی ویدئوآرت با عنوان "نارنج"

 دهم تا بیستم بهمن ماه هزار و سیصد و نود و سه، گالری ویستا

narenj_resize.JPG
e_vista_0.JPG
[ادامه مطلب]
----------------------------------------------------------------------------------------------

نمایش خصوصی ویدئوآرت در دفتر ویدئوآرتیست (شماره یک)

بیست و هفتم فروردین ماه هزار و سیصد و نود و چهار
 
pv1.JPG
[ادامه مطلب]
----------------------------------------------------------------------------------------------

نمایش خصوصی ویدئوآرت در دفتر ویدئوآرتیست (شماره دو)

هفدهم اردیبهشت ماه هزار و سیصد و نود وچهار

pv_2.JPG

[ادامه مطلب]​

----------------------------------------------------------------------------------------------

فراخوان جشنواره سوم ویدئوآرتیست

photo_2016-08-02_22-38-07_1.jpg

[ادامه مطلب]

----------------------------------------------------------------------------------------------
 

نمایشگاه گروهی ویدئوآرت با عنوان تولیدی پوشاک سیاهمرد

ششم شهریورماه هزار و سیصد و نود و چهار​

photo_2017-02-01_10-41-46_resize.jpg

[ادامه مطلب]
----------------------------------------------------------------------------------------------
اشتراک در 2015