مصاحبه ی دکتر "جکی هتفیلد" با " دیوید هال"

جهت دریافت متن مصاحبه ی دکتر " جکی هتفیلد " با " دیوید هال " کلیک کنید.

برای دیدن آثاری از دیوید هال در سایت ویمئو کلیک کنید.