آغاز فعالیتهای جدید سایت و اعضای ویدئوآرتیست

پس از بازنویسی مجدد سایت ویدئوآرتیست و انجام تغییراتی در زمینه بهینه کردن این فضا ، به زودی فعالیت این سایت در سطحی گسترده تر ، همراه با تغییراتی آغاز خواهد شد.

از همراهی شما سپاسگذاریم.