مقالات سایت

# مطالب نوع مطلب تاریخ نویسنده
1 آغاز فعالیتهای جدید سایت و اعضای ویدئوآرتیست
 • مقالات سایت
 • پایان نامه
۱۳۹۵/۰۳/۱۰ فرشته عالمشاه
2 ویدئو چیدمان ، ویدئو بدن ، ویدئو واژه
 • مقاله
 • مقالات سایت
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ Saba Okhovat
3 گفت و گو با آلیس استپانیان
 • مقاله
 • مقالات سایت
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ Saba Okhovat
4 مصاحبه چندگانه
 • مقاله
 • مقالات سایت
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ Saba Okhovat
5 مصاحبه ی دکتر "جکی هتفیلد" با " دیوید هال"
 • مقاله
 • مقالات سایت
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ فرشته عالمشاه
6 گفت و گو با مینو ایرانپور
 • مقاله
 • مقالات سایت
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ فرشته عالمشاه
7 آیا در اطلاعات فضایی به هم پیوستگی وجود دارد؟
 • مقاله
 • مقالات سایت
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ Saba Okhovat
8 مهارهیجانی افراد هیپومانیک با استفاده از ویدیوآرت
 • مقاله
 • مقالات سایت
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ Saba Okhovat
9 گفت و گو با بهنام کامرانی
 • مقاله
 • مقالات سایت
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ Sarvenaz Zolfaghari
10 هنرمندان معاصر جهان - پیپیلوتی ریست 1
 • مقاله
 • مقالات سایت
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ Fahimeh Eini
11 معرفی کتاب
 • مقاله
 • مقالات سایت
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ رسول معرک نژاد
12 ویدیو آرت رسانه ای نو در قلمرو هنر جدید(بخش دوم)
 • مقاله
 • مقالات سایت
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ احمد نادعلیان
13 ویدیو آرت‌ رسانه‌ای نو در قلمرو هنر جدید(بخش اول)
 • مقاله
 • مقالات سایت
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ احمد نادعلیان
14 گفت و گو با رسول معرک نژاد
 • مقاله
 • مقالات سایت
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ فرشته عالمشاه